MTÜ Fond Eesti Majanduslugu on seadnud endale eesmärgiks koostada leksikon, mis loodetavasti juba mõne aasta pärast suudab oma artiklitega pakkuda põhjaliku ülevaate Eesti ettevõtlusest, majandus-, poliitika- ja ühiskonnaelust Eesti Vabariigis. Seda alates 1917. aastast, mil tekkisid esimesed märgid sellest, et Eesti rahvas soovib enda kodumaal ise oma asju otsustada ja oma elu korraldada. Ning nii läbi esimese iseiseisvus-perioodi, läbi kahe okupatsiooni ja taasiseseisvumise tänase päevani välja.

Idee kohaselt on tegu läbi aegade kindlasti kõige mahukama eestikeelse leksikoniga, mis pakub vastuseid küsimustele kes on kes ja mis on mis Eesti majanduses, ettevõtluses, poliitikas ja ühiskonnaelus. Leksikoni artiklid on nii persooni-, ettevõtte-, institutsiooni-, sündmus- kui ka teemapõhised. Lisaks on ära on toodud vaadeldava perioodi olulisemad tüvitekstid

Märksõnad on valinud ning kõik siinsed artiklid koostanud üks inimene ehk siis tegemist on sõna otseses mõttes ühemeheleksikoniga. Märksõnade valik lähtub koostaja eelistustest, rõhudes võimalike huviliste avarale maailmavaatele ja pidades silmas vaid üht sihti – pakkuda ka nõudlikule lugejale kõikehõlmavat teavet Eestis toimunu kohta.

Leksikoni lahutamatuks koostisosaks on sündmuste kroonika, mis samuti pidevalt täieneb nii varasemate kui ka praeguste sündmustega, on avalik ja millega saab täis-mahus tutvuda siinsamas veebilehel.

Leksikon ise ei ole vähemasti esiotsa paraku mõeldud avalikuks kasutamiseks ning selle pidevalt uuenev versioon jõuab üksnes mittetulundusühingu Fond Eesti Majanduslugu annetajateni. Vastavalt iga annetaja ühekordsele rahalisele panusele laekub tema e-postkasti leksikoni järjekordne versioon kas kord aastas (annetuse suurus 50 eurot)  või kaks korda aastas (100 eurot). Ja nii kuni leksikoni valmimiseni eeldatavasti aastal 2025. Õnneks ma ei pea alustama nullist, sest olen selleks valmistunud nüüd juba enam kui kümme aastat.

Leksikon on oma vormilt ja kujunduselt lihtne, kuid püüab seda enam sisule panustada. Vaid e-posti teel leviv leksikon ilmub A4 formaadis pdf-vihikutena. Leksikoni soetamiseks tuleb võtta ühendust koostajaga aadressil peeter.raidla@eestimajandus.ee.

Kõigile kättesaadav ja avalik on aga leksikoni tähestikuline märksõnastik, mis on ära toodud samuti siinsamas veebilehel ning peaks huvilistele andma aimu koostaja taotlustest ja leksikoni mõttest.

oktoober 2021        Peeter Raidla, Eesti Majandusloo leksikoni koostaja,
MTÜ Fond Eesti Majanduslugu juhatuse liige

NB! Eesti Majandusloo leksikoni artiklite avaldamine mis tahes moel ja viisil on lubatud üksnes leksikoni koostaja kirjalikul nõusolekul.